სახელი:
მაია ჩაკაბერია
ID
2848
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი, მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებები
ელ.ფოსტა:
chakaberiam@gmail.com