სახელი:
თეიმურაზი შარაშენიძე
ID
3392
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
კომპუტერები,ქსელები,ღია გასაღებიანი კრიპტოგრაფია
ელ.ფოსტა:
teimuraz555@yahoo.com