სახელი:
George Pochkhua
ID
3708
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctoral Candidate, Sokhumi State University, Applied Mathematics
ელ.ფოსტა:
gia.pochkhua@gmail.com