სახელი:
მარიამ ოხანაშვილი
ID
3733
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ინფორმატიკის დოქტორი.
სსიპ მეფე ერეკლე II-ის სახელობის ქალაქ თელავის N1 საჯარო სკოლის ინფორმატიკისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი.

პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მათემატიკის ამოცანების ამოხსნის ალგორითმების შედგენას და გამოყენებას.

ელ.ფოსტა:
mari.okhanashvili@gmail.com