სახელი:
ლილი ხეჩუაშვილი
ID
10001
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი (პიროვნებისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი).
კვლევითი სფეროები: ნარატიული იდენტობა, პერსონალური და კულტურული ნარატივები, მასტერ ნარატივი და ცხოვრების გზის კვლევა, პოსტტრავმული ზრდა, ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა და მათთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური, სოციალური და კულტურული მახასიათებლები.
ელ.ფოსტა:
lili.khechuashvili@tsu.ge