სახელი:
ხათუნა მარწყვიშვილი
ID
10002
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ფსიქოლოგიის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი (პიროვნებისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი). კვლევითი სფეროები: პიროვნებისა და ინდივიდუალური განსხვავებების ფსიქოლოგია, სტრესი და სტრესის დაძლევის სტრატეგიები, ემოციური და სოციალური ინტელექტი, ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული დისპოზიციები.
ელ.ფოსტა:
khatuna.martskvishvili@tsu.ge