სახელი:
მარიამ ფანჯიკიძე
ID
10003
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასისტენტ-პროფესორი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
mariam.panjikidze@tsu.ge