სახელი:
მარიამ ჩხაიძე
ID
10004
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი, ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
სამეცნიერო ინტერესები: ხელოვნური ინტელექტი, მანქანური სწავლება, ღრმა სწავლება, ბიომეტრია, გამოსახულების ანალიზი და ამოცნობა, განათლების მეცნიერებები, უმაღლესი განათლების კვლევები.
ელ.ფოსტა:
m.chkhaidze@gtu.ge