სახელი:
Alain Guerrien
ID
10029
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Professor, Univ. Lille, EA 4072 - PSITEC - Psychologie : Interactions Temps Émotions Cognition, F-59000 Lille, France
Research Interests: school bullying, cyberbullying, motivation, self-determination

ელ.ფოსტა:
alain.guerrien@univ-lille.fr