სახელი:
Auliya Nugrahaeni Putranti
ID
10037
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Students of the Faculty of Psychology, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, have a major interest in Educational Psychology

ელ.ფოსტა:
auliyanp.58@gmail.com