სახელი:
დავით ლორია
ID
10039
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ბიზნესტექნოლოგიების კათედრის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
loria.david@gmail.com