სახელი:
ნატო ასათიანი
ID
10064
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
ელ.ფოსტა:
nata.asatiani@tsu.ge