სახელი:
Padmini Singh
ID
10065
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Amity Law school Delhi (GGSIPU)
ელ.ფოსტა:
northstar297@gmail.com