სახელი:
ნინო ღამბაშიძე
ID
10070
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლებისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
ngambashidze@aat.ge

ნინო ღამბაშიძე