სახელი:
Viorica Andritchi
ID
10074
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor Habilitatus in Pedagogics, University Professor,
Director of the Doctoral School "Education Sciences", Moldova
Education sciences
Education management

ელ.ფოსტა:
vandritchi@mail.ru