სახელი:
ნანუკი ალიბეგაშვილი
ID
10077
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მაგისტრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში; განათლების ფსიქოლოგიის დოქტორანტი.
ელ.ფოსტა:
nanuki.alibegashvili@tsu.ge