სახელი:
Lyudmila Tarshilova
ID
10183
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, NAO West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, Uralsk, Kazakhstan. Research interests: pedagogy, economics.
ელ.ფოსტა:
tarshilova@mail.ru