სახელი:
Oleg Mazyar
ID
10185
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor of Psychology, assistant professor, Zhytomyr Ivan Franko State University
ელ.ფოსტა:
mazuar.oleg2015@gmail.com