სახელი:
Saima Akthar
ID
10197
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MS Clinical Psychology
Ripah International University
ელ.ფოსტა:
kazmeenshahid786@gmail.com