სახელი:
თინათინ ტყეშელაშვილი
ID
10198
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესები: კროს კულტურული ფსიქოლოგია, აკულტურაცია
ელ.ფოსტა:
tinatkeshelashvili@yahoo.com