სახელი:
თეონა ლოდია
ID
10205
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ელ.ფოსტა:
teona.lodia@tsu.ge