სახელი:
ლუიზა არუთინოვა
ID
10206
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ელ.ფოსტა:
luiza.arutinova@tsu.ge