სახელი:
თამარი ღაჭავა
ID
10259
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მაგისტრი
დოქტორანტი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია
ელ.ფოსტა:
tamar.ghachava866@pes.tsu.edu.ge