სახელი:
ელენე კვანჭილაშვილი
ID
10267
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
ელ.ფოსტა:
elene.kvanchilashvili@tsu.ge