სახელი:
ედუარდ ჭანტურია
ID
1091
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის კათედრის დოცენტი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივირსიტეტის სოხუმის ფილიალი,
2004
ელ.ფოსტა:
info@internet-academy.org.ge