სახელი:
თინათინ შერვაშიძე
ID
1162
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge