სახელი:
ინგა ბოჭოიძე
ID
1353
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ას. პროფესორი, ქ.მ.კ.

ელ.ფოსტა:
inga.b@rambler.ru