სახელი:
გიორგი გოროშიძე
ID
1543
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი.
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელ. უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
goroshidze@gmail.com