სახელი:
ლელა სამნიაშვილი
ID
1656
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
უმაღლესი განათლების ფილოსოფიის მაგისტრი
(ოსლოს უნივერსიტეტი)

ელ.ფოსტა:
lelikos@yahoo.com