სახელი:
ბობი ბუცხრიკიძე
ID
1680
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიის
დეპარტამენტის პროფესორი

ელ.ფოსტა:
cici1000@posta.ge