სახელი:
Lala Mursalbekova
ID
1698
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
teacher, Azerbaijan State Teacher University
ელ.ფოსტა:
mursalbeklt@rambler.ru