სახელი:
Bulent Dilmac
ID
2015
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Dr.
Selcuk University, Ahmed Keleşoğlu Education Faculty, 42 090 Meram-Konya.

Scientific Interests: Values, anxiety, symtomps etc.

ელ.ფოსტა:
bdilmac73@hotmail.com

Bulent Dilmac