სახელი:
Erdal Hamarta
ID
2016
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Assistant Prof. Dr.,
Selcuk University, Ahmed Keleşoğlu Education Faculty, 42 090 Meram-Konya.

Education Sciences, guidance and counselling

ელ.ფოსტა:
ehamarta@selcuk.edu.tr