სახელი:
Didem Aydogan
ID
2024
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Res. Gör. Adnan Menderes University, Education Faculty, Aydin
ელ.ფოსტა:
didempdr3@yahoo.com