სახელი:
Alexander Cherkasov
ID
2206
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor of History, Professor Sochi State University for Tourism and Recreation
Sovetskaya street 26a, Sochi city, Krasnodar Krai, 354000, Russia

ელ.ფოსტა:
sochi003@rambler.ru