სახელი:
ზაქარია ქიტიაშვილი
ID
2485
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკის ინსტიტუტის ასისტენტ პროფესორი
ელ.ფოსტა:
qitiashviliz@yahoo.com