სახელი:
ნინო პოპიაშვილი
ID
2721
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფილოლოგიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge