სახელი:
ეკატერინე ფირცხალავა
ID
2759
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ასისტენტ პროფესორი

სამეცნიერო ინტერესები- ერთის მხრივ ემიგრაციის საკითხები : იმიგრაცია, დეპორტაცია. ლტოლვილობა,დევნილობა. მიგრაციის სოციალურ - კულტურული ასპექტები, სოციალური იდენტობა და გენდერი, მეორე მხრივ- პიროვნებათშორის ურთიერთობები და ოჯახის ფსიქლოგია.

ელ.ფოსტა:
ekaterinepirtskhalava@yahoo.com