სახელი:
Tatiana Kulikova
ID
2843
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Assistant Professor of Psychology & Pedagogy Subdepartment, PhD in Psychology, Docent, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University.
Scientific interests: Personality, Pedagogical Psychology, Psychological Safety, Psychological Culture
ელ.ფოსტა:
tativkul@gmail.com

Tatiana Kulikova