სახელი:
მარეხი ნათენაძე
ID
2858
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 106

ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge