სახელი:
მზექალა აჭაიძე
ID
2860
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge