სახელი:
დავით ამალაშვილი
ID
2868
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სსიპ თბილისის N21 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი და თსუ-ის პედაგოგიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge