სახელი:
თინათინ საბაური
ID
2872
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
განათლების მეცნიერებების მაგისტრი. ქ. რუსთავის მე-16 საჯარო სკოლის სპეციალური პედაგოგი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge