სახელი:
იმერი ბასილაძე
ID
2876
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge