სახელი:
ვლადიმერ ადეიშვილი
ID
2877
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასოც. პროფესორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge