სახელი:
ირინე ხატიაშვილი
ID
2878
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge