სახელი:
ნათია ფურცელაძე
ID
2890
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის (ქვედარგი - ლიტერატურული ურთიერთობები) პროგრამის დოქტორანტი;
კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ,,ქორალის“ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge