სახელი:
ელისო მაწკეპლაძე
ID
2896
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გელათის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის სერტიფიცირებული, სქემაში ჩართული მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge