სახელი:
მეგი ქიმერიძე
ID
2899
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქ.ახალციხის #1 საშუალო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge