სახელი:
ნინო კოსტავა
ID
2906
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების მეთოდიკათა
დეპარტამენტის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge